Безпека життєдіяльності

09 грудня 2021, 10:45

Тут доступні типові інформаційні картки за напрямком "Безпека життєдіяльності"

Номери - ідентифікатори відповідних адмінпослуг згідно Гіду з державних послуг. 

Перелік інформаційних карток оновлюється на основі інформації від суб'єктів надання адміністративних послуг.

00757 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
01451 Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
00863 Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
01446 Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
00728 Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
01618 Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
01043 Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки
01669 Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
00300 Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
01612 Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу
01070 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів
01072 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів
00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки