Як отримати доступ до Порталу Дія для надання комплексної послуги «єМалятко»?

25 листопада 2021, 10:03

Наказом Міністерства цифрової трансформації України від 25 серпня 2020 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2020 року за № 951/35234, затверджено Порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб’єктів розгляду звернень (далі – Порядок).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу І Порядку надання доступу (підключення робочих місць) посадових осіб до Порталу Дія здійснюється на підставі заяви про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб’єкта розгляду звернень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – Заява про надання доступу) та проходження тестування за результатами навчання відповідно до розділу II цього Порядку (крім надання нового доступу за умов, визначених абзацом другим пункту 6 розділу III цього Порядку).

Для отримання доступу (підключення робочих місць) (далі – доступ) посадових осіб до Порталу Дія суб'єкт розгляду звернень надсилає Технічному адміністратору на електронну пошту portal@diia.gov.ua відповідний супровідний лист довільної форми, належним чином завірену копію документа, що підтверджує співробітництво суб'єкта надання адміністративної послуги та суб'єкта розгляду звернень та Заяву про надання доступу, в якій зазначає перелік посадових осіб, яким потрібно надати доступ до Порталу Дія після проведення їх навчання з питань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взаємодії з Порталом Дія, порядку користування Порталом Дія.

Відомості про суб’єкта розгляду звернень, суб’єктів, у яких здійснюється прийняття заяв посадовими особами, та перелік посадових осіб, яким потрібно надати доступ до Порталу Дія, що зазначаються в Заяві про надання доступу, також надаються суб’єктом розгляду звернень у форматі Excel (пункт 1 розділу ІІ Порядку).

Таким чином, для отримання доступу до Порталу Дія необхідно надіслати до Технічного адміністратора (Державного підприємства «Дія») на електронну пошту portal@diia.gov.ua супровідний лист довільної форми, адресований Державному підприємству «Дія», з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника, та такі додатки:

1) належним чином завірену копію документа (узгодженого рішення/меморандуму), що підтверджує співробітництво ЦНАП або закладу охорони здоров’я та відділу державної реєстрації актів цивільного стану (з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника);

2) заяву про надання доступу встановленої форми;

3) інформацію щодо точки доступу у форматі Excel;

4) інформацію про перелік посадових осіб, що вказується у Заяві про надання доступу у форматі Excel.