ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ № 104 від 04.08.2021

Міністерства цифрової трансформації України

 

Повідомлення суб’єктів персональних даних про обробку персональних даних на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформі Центрів Дія)

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія) (далі – Платформа Центрів Дія), третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

Платформу Центрів Дія створено та впроваджено в експлуатацію Міністерством цифрової трансформації України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 72 «Про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг».

1. Володільцем персональних даних, що обробляються

за допомогою програмних засобів Платформи Центрів Дія (далі – персональні дані, що обробляються), є держатель Платформи Центрів Дія – Міністерство цифрової трансформації України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 43220851; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24; номер контактного телефону: +38 (044) 207-17-47).

2. Розпорядником персональних даних, що обробляються,

є державне підприємство «ДІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 43395033; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24; номер контактного телефону: +38 (067) 258-05-20; електронна пошта: inbox@diia.gov.ua).

3. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються:

дата-центр De Novo, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3.

4. До складу персональних даних, що обробляються, входять такі відомості:

1) дані про фізичних осіб – суб’єктів звернення чи їх представників, які використовують Платформу Центрів Дія для попереднього запису на прийом до працівників центрів надання адміністративних послуг
(далі – ЦНАП) шляхом електронної реєстрації:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

найменування ЦНАП, його місцезнаходження або місцезнаходження його територіального підрозділу чи віддаленого (в тому числі пересувного) робочого місця адміністратора ЦНАП;

назва адміністративної послуги та категорія адміністративних послуг;

дата та час прийому особи працівником ЦНАП;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

2) дані про фізичних осіб, які бажають приєднатися до команди ЦНАП:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

найменування області, району, населеного пункту, в якій (якому) проживає особа;

посада, яку бажає обіймати особа;

посилання на резюме;

дані про особу, що містяться в мотиваційному листі;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

3) дані про фізичних осіб, які використовують модуль дистанційного навчання Платформи Центрів Дія:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

дата народження;

стать;

найменування області, району, населеного пункту, в якій (якому) проживає особа;

рід занять;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

відомості про проходження навчальних курсів, зокрема список сертифікатів навчальних курсів та бейджів, отриманих особою, рейтинг та кількість балів;

4) дані про фізичних осіб, які використовують Платформу Центрів Дія з інших питань, пов’язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

5) дані про працівників ЦНАП, які використовують Платформу Центрів Дія (крім модуля дистанційного навчання):

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

найменування області, району, населеного пункту, в якій (якому) проживає особа;

найменування ЦНАП, державного органу чи органу місцевого самоврядування, в якому працює особа;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

6) дані про працівників ЦНАП і представників суб’єктів надання адміністративних та інших публічних послуг, які використовують модуль дистанційного навчання Платформи Центрів Дія:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

унікальний ідентифікатор працівника ЦНАП, представника суб’єкта надання адміністративних та інших публічних послуг, що використовується в системі моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

дата народження;

стать;

місце роботи, посада, дата призначення на посаду та обов’язки;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

відомості, необхідні для забезпечення навчання (сфери фахового інтересу особи, її сильні сторони, навички, що потребують розвитку, цілі в навчанні);

відомості про проходження навчальних курсів, зокрема список сертифікатів навчальних курсів та бейджів, отриманих особою, рейтинг та кількість балів;

7) дані про користувачів Платформи Центрів Дія, які бажають поставити запитання експертам:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

найменування області;

найменування ЦНАП;

тема та зміст запитання;

адреса електронної пошти;

8) дані про користувачів Платформи Центрів Дія, які заповнюють вебформу зворотного зв’язку:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

тип, тема та зміст зворотного зв’язку. 

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти.

Збирання персональних даних користувачів Платформи Центрів Дія здійснюється:

під час авторизації (електронної ідентифікації та автентифікації) особи для доступу до захищених ресурсів Платформи Центрів Дія з використанням особистого ключа;

шляхом безпосереднього надання особою своїх персональних даних під час реєстрації на зазначеній Платформі Центрів Дія, використання її підсистем, функціональних модулів, інформаційних та інших ресурсів.

Вищезазначені відомості передаються до Платформи Центрів Дія суб’єктом персональних даних (його представником) відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів Платформи Центрів Дія.

5. Мета обробки персональних даних визначена в нормативно-правових актах, зокрема Положенні про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 72, та Положенні про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856.

Метою обробки (збору) персональних даних є:

забезпечення отримання суб’єктами персональних даних інформації, необхідної для звернення до ЦНАП;

забезпечення здійснення попереднього запису суб’єктів персональних даних на прийом до працівників ЦНАП шляхом електронної реєстрації;

забезпечення оцінювання суб’єктами персональних даних якості надання адміністративних та інших публічних послуг у ЦНАП, а також висловлення ними своїх зауважень і пропозицій із цих питань;

забезпечення суб’єктів персональних даних інформацією про вакантні посади у ЦНАП;

забезпечення постійного підвищення якості надання адміністративних та інших публічних послуг у ЦНАП шляхом інформаційної та методичної підтримки працівників ЦНАП, обміну досвідом, поширення найкращих практик та систематичного процесу навчання працівників ЦНАП і представників суб’єктів надання адміністративних та інших публічних послуг;

створення та забезпечення функціонування електронного кабінету суб’єкта персональних даних у модулі дистанційного навчання Платформи Центрів Дія;

забезпечення участі суб’єктів персональних даних в опитуваннях щодо ініціатив і проектів у сфері надання адміністративних та інших публічних послуг, а також залишення ними відгуків, запитань чи коментарів;

опрацювання інформації щодо питань, пов’язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг;

надсилання сповіщень суб’єкту персональних даних за допомогою електронного кабінету або інших способів зв’язку;

підрахунок балів та формування рейтингів ЦНАП, користувачів модуля дистанційного навчання Платформи Центрів Дія – працівників ЦНАП та фізичних осіб.

6. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є:

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним законодавством порядком взаємодії між Платформою Центрів Дія та іншими електронними інформаційними ресурсами;

інші особи, які звертаються до Міністерства цифрової трансформації України та мають право отримати персональні дані виключно на підставах, визначених законом.

Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (транскордонна передача персональних даних), не здійснюється.

7. Персональні дані, що обробляються, зберігаються

Міністерством цифрової трансформації України протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки таких персональних даних, але не довше 5 років, якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання.

8. Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.