Державний фонд регіонального розвитку

16 червня 2021, 17:05

У межах субвенції Мінрегіон виділяє 4,5 млрд грн на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток областей і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Подання на конкурсний відбір проєктів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому. Регіональні комісії, створені обласними та Київською міською державними адміністраціями, відбирають відповідні програми та проєкти.

Розподіл коштів затверджується Урядом за погодженням із Комітетом ВРУ з питань бюджету за такими критеріями:

  • 80% коштів — чисельність населення області;
  • 20% коштів — рівень соціально-економічного розвитку області відповідно до показника валового регіонального продукту на одну особу (для областей, в яких цей показник менше ніж 75% середнього показника по Україні).

Субвенція розподіляється відповідно до Порядку використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18 березня 2015 р. № 196).
Більше інформації та умови подання — на сайті https://new.dfrr.minregion.gov.ua